Kadar Sumbangan Tabung Kebajikan PSKPPD Batu Pahat

Merujuk kepada Surat PPD BP bernombor rujukan PPD/BP/AMPSKPPD/BP (02)/200 bertarikh 09 Februari 2000 (Rabu), berikut adalah kadar bantuan yang telah dipersetujui:

Peraturan Tabung Kebajikan PSKPPD Batu Pahat- Perkara 9

Jenis Bantuan

Jumlah Sumbangan

Peraturan 9.1

Bantuan Kerana: Kematian Ahli

RM 200.00

Peraturan 9.2

Bantuan Kerana: Kematian Suami atau Isteri Ahli

RM 150.00

Peraturan 9.3

Bantuan Kerana: Kematian Ibu atau Bapa atau Anak Ahli

RM 100.00

Peraturan 9.4

Kecemasan:

Bantuan Kerana:

  • Kebakaran
  • Dirompak
  • Lain-lain musibah
 

 

 

RM200.00 – RM600.00

RM200.00 – RM300.00

RM200.00 – RM300.00

 

Peraturan 9.5

Bantuan Kerana: Rawatan Ahli di Hospital (Tertakluk kepada sekurang-kurangnya 2 hari dan tidak lebih 5 hari menerima rawatan sebagai pesakit di wad).

RM 40.00 – RM200.00

Advertisements